خوش آمدید — امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ۲۱:۰۰:۱۴
ارومیه
امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
-11°
-3°
-13°
فردا ۳ اسفند ۱۳۹۵
-2°
-12°
۴ اسفند ۱۳۹۵
-1°
-11°
۵ اسفند ۱۳۹۵
0°
-9°
۶ اسفند ۱۳۹۵
1°
-10°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5277 تهران تاخیر دارد MD83 ورودی داخلی دو شنبه 21:15 2017-02-20 21:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5278 تهران پایان پذیرش مسافر- MD83 خروجی داخلی دو شنبه 22:00 2017-02-20 22:00:00
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
وضعیت پروازها: پرواز شماره 277_276 شرکت هواپیمایی ایران ایر با 4 ساعت تاخیر ساعت 20ارومیه را به سمت تهران ترک کرد پرواز 5277_5278 شرکت هواپیمایی آتا ورود از تهران ساعت 21:15 دقیقه پرواز 858_519 شرکت هواپیمایی آسمان تهران ارومیه استانبول از تهران آماده پرواز می باشد
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
پرواز شماره 1277-1276 شرکت هواپیمایی قشم ایر بدلیل بارش سنگین برف و شرایط نامساعد جوی فرودگاه ارومیه باطل اعلام گردید.
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
با بارش برف در ارومیه عملیات برف روبی از ابتدای بارش برف در فرودگاه آغاز گردیده و باند فرودگاه ارومیه  با تلاش همکاران ایمنی و آتش نشانی باز می باشد و به محض افزایش دید پروازهای ورودی از تهران آغاز شد پرواز شماره 5279-5275 شرکت هواپیمایی آتا تهران ارومیه مشهد ساعت 8:10 درباند فرودگاه ارومیه به زمین نشست پرواز 1277-1276 شرکت هواپیمایی قشم ایر تهران ارومیه تهران ساعت 7:50 به دلیل دید کم (500متر) در ارومیه  به تهران برگشت
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
گزارش تصویری عملیات برف روبی باند فرودگاه ارومیه مورخه95/11/14  /باند فرودگاه در سریع ترین زمان ممکن   بازگشایی شد