ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

13:45

آتاTBZ5675

تهران

باطل شد

19:20

آتاTBZ5680

تهران

تاخیر

21:40

ایران ایرIRA279

تهران

طبق برنامه

22:50

آتاTBZ5677

تهران

طبق برنامه

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

دیدار مردمی دیدار مردمی

شعار سال شعار سال

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۲۹ دی ۱۳۹۷

کارگاه آموزشي با عنوان فضاي مجازي و ارتباط والدين با فرزندان در فرودگاه اروميه برگزار شد

کارگاه آموزشي فضاي مجازي و ارتباط والدين با فرزندان با حضور 20 نفر از بانوان فرودگاه و بانوان شاغل در يگانهاي مستقر در فرودگاه برگزار شد
۲۴ دی ۱۳۹۷

پروازهاي اروميه- استانبول و بالعکس از فرودگاه اروميه از سر گرفته شد

پروازهاي اروميه – استانبول – اروميه که از بيست و هفت آبان ماه سالجاري قطع شده بود از امروز بيست و چهار دي ماه، از سر گرفته شد
۱۳ دی ۱۳۹۷

اطلاعيه

اطلاعيه ي فرودگاه اروميه مورخ پنج شنبه 97/10/13در خصوص وضعيت پروازها
۱۳ دی ۱۳۹۷

عمليات برف روبي سطوح پروازي فرودگاه اروميه

در پي بارش برف در استان آذربايجان غربي، کارکنان آتش نشاني و هدايت زميني هواپيماي فرودگاه اروميه سطوح پروازي اين فرودگاه را برف‌روبي کردند.