اخبار اخبار

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم يادبود زنده ياد حسن شيخ علي‎زاده از کارکنان اداره تجهيزات و سامانه‎هاي فرودگاهي فرودگاه اروميه برگزار مي‎شود.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدير روابط‎عمومي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در پي در گذشت حسن شيخ علي‎زاده کارشناس اداره تجهيزات و سامانه‎هاي فرودگاهي فرودگاه اروميه، طي پيامي اين ضايعه را به خانواده و کارکنان شرکت تسليت گفت.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کارشناس اداره تجهيزات و سامانه‎هاي فرودگاهي در حين انجام کار به دليل برق گرفتگي جان خود را از دست داد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
در کمال تاثر و تاسف ، همکار گراميمان آقاي حسن شيخ عليزاده شاغل در اداره تسهيلات و تجهيزات فرودگاه اروميه دارفاني را وداع گفت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدير کل فرودگاههاي استان آذربايجان غربي در پيامي 11 ارديبهشت روز جهاني کار و کارگر را تبريک گفت.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات تنظيف فرودگاههاي استان آذربايجان غربي به شماره 779 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 07/02/98 مي باشد.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مديرکل فرودگا ه هاي آذربايجان غربي از برقراري پروازهاي مشهد – اروميه و بالعکس توسط شرکت هواپيمايي ساها خبر داد
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعيه فرودگاه اروميه مورخ 98/2/2در خصوص وضعيت پروازها
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بارش برف در اروميه ادامه دارد
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
عليرغم بارش برف پروازها به قرار خود باقي است