اخبار اخبار

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدير کل فرودگاههاي استان آذربايجان غربي در پيامي 11 ارديبهشت روز جهاني کار و کارگر را تبريک گفت.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات تنظيف فرودگاههاي استان آذربايجان غربي به شماره 779 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 07/02/98 مي باشد.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مديرکل فرودگا ه هاي آذربايجان غربي از برقراري پروازهاي مشهد – اروميه و بالعکس توسط شرکت هواپيمايي ساها خبر داد
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعيه فرودگاه اروميه مورخ 98/2/2در خصوص وضعيت پروازها
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بارش برف در اروميه ادامه دارد
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
عليرغم بارش برف پروازها به قرار خود باقي است
۲۹ فروردين ۱۳۹۸
رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران صبح روز پنج شنبه مورخ 29/1/98 با حضور در فرودگاه اروميه ضمن حضور در جلسه اداري ، از بخش‎هاي مختلف اين فرودگاه بازديد کرد
۲۵ فروردين ۱۳۹۸
مديرکل فرودگا ه هاي آذربايجان غربي از افزايش پروازهاي تهران - اروميه و برعکس توسط شرکت هواپيمايي تابان خبر داد
۲۱ فروردين ۱۳۹۸
مديرکل فرودگاه‎هاي استان آذربايجان غربي از جابجايي بيش از15 هزار مسافر در نوروز 98 خبر داد
۱۲ فروردين ۱۳۹۸
مديرکل فرودگاه‎هاي استان آذربايجان غربي گفت: تمام امکانات و تجهيزاتي که تامين و تلاش هايي که در فرودگاه مي‎شود بايد منجر به خدمت‎رساني به مسافران و مردم منطقه و در نتيجه کمک به رشد و توسعه استان شود.