نمایش محتوا نمایش محتوا

بیانیه حفظ حریم شخصی اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی


به پرتال اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی خوش آمدید.
اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی برای حریم خصوصی کاربران خود ارزش فراوان قائل است. در این بیانیه
شرح داده می شود که چه اطلاعاتی، چگونه و به چه منظور از کاربران این اداره کل دریافت شده و در باره نحوه
استفاده و محافظت از اطلاعات توضیح داده می شود . اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی حفظ حریم
شخصی شما را تضمین میکند. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از شما اطلاعاتی خواسته شود که
هویتتان را آشكار کند، میتوانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده
میشود. در هر حال تعهدات و مسئولیتهای اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی محدود به تواناییها و
امكانات بوده و در قبال اقدامات مجرمانه، حوادث و رویدادهای غیرمترقبه و یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات
اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهد داشت.
ممكن است در آینده تغییراتی در این سند اعمال شود. شما میتوانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده
در بیانیه حفظ حریم شخصی اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی مطلع شوید.
اطلاعاتی که دریافت می گردد : -
به منظور کار با این تارنما و یا استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممكن است دریافت گردد. این
اطلاعات برای اعمال خدمات، حفظ کیفیت خدمات، و به منظور فراهم کردن آمار عمومی ناظر به استفاده از پایگاه
اینترنتی به کار گرفته میشود.
این اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد :
۱ ( اطلاعات هویتی مانند : آدرس ایمیل، نام و نام خانوادگی،کدملی، شماره تلفن، آدرس منزل، آدرس محل کار، نام
پدر، شماره همراه، شناسه ملی، تاریخ تولد
امنیت اطلاعات : -
اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی اطلاعات شخصی و هویتی که شما بر روی سرورهای رایانه فراهم
کردهاید، به شكل کنترلشده، امن و حفاظتشده، از دسترسیها، استفاده و افشاهای تأیید نشده محافظت میکند.
این اداره کل اطلاعات شخصی را بدون اجازه صریح شما استفاده و افشا نمیکند و به اشخاص ثالث ارائه نمی دهد،
مگر اینكه از طرف مراجع قضایی حكمی برای این کار دریافت کند.
اطلاعات تماس -
اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی نظرات شما در خصوص محتوای " بیانه حفظ حریم شخصی" این
فرودگاه را گرامی میدارد. اگر معتقدید که اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی به این بیانه وفادار نمانده،
لطفا از طریق آدرس urmia.info@airport.ir با ما تماس بگیرید. این مجموعه تمام تلاش خود را خواهد کرد تا
جهت بهره گیری لازم از پرتال اداره کل و امنیت اطلاعات پیگیریهایی مطابق با قوانین و مقررات را به نحو شایسته
انجام دهد.
تارنمای اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت
بروز هرگونه اشكال و نقص فنی، در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد گردید.