نمایش محتوا نمایش محتوا

 

دانلود برنامه پروازی خارجی

 

برنامه پروازهای خارجی فرودگاه بين المللی اروميه  از مورخ 97/12/27 لغایت 98/01/15

 

ايام هفته

مسير پرواز

شرکت هواپيمايی

شماره پرواز

نوع هواپيما

ســاعت پرواز

خروج از مبدا

ورود به مقصد

خروج از مبدا

ورود به مقصد

دوشنبه

97/12/27

ارومیه – استانبول - ارومیه

آتا

6609-6610

B 737

00 14

00 16

00 17

00 20

پنج شنبه

98/01/01

آنتالیا- ارومیه - آدانا

اطلس جت

6546- 6547

 

30 01

30  03

30  04

15  06

ارومیه – استانبول - ارومیه

آتا

6609-6610

B 737

00 14

00 16

00 17

00 20

شنبه

98/01/03

ارومیه – استانبول- ارومیه

آتا

6609- 6610

B 737

00 15

00 16

00 17

50 20

یکشنبه

98/01/04

نجف – ارومیه - بغداد

قشم

 

 

00 15

30 18

45 19

15 20

دوشنبه

98/01/05

ارومیه – استانبول - ارومیه

آتا

6609- 6610

B 737

00 15

00 16

00 17

50 20

پنج شنبه

98/01/08

آدانا – ارومیه - آدانا

اطلس جت

6547- 6546

 

35 03

10 05

10 06

55 07

ارومیه – استانبول - ارومیه

آتا

6609- 6610

B 737

00 15

00 16

00 17

50 20

شنبه

98/01/10

ارومیه – استانبول - ارومیه

آتا

6609- 6610

B 737

00 15

00 16

00 17

50 20

يکشنبه

98/01/11

نجف – ارومیه - بغداد

قشم

 

 

00 15

30 18

45 19

15 20

دوشنبه

98/01/12

ارومیه – استانبول - ارومیه

آتا

6609- 6610

B 737

00 15

00 16

00 17

50 20

پنج شنبه

98/01/15

آدانا – ارومیه - آدانا

اطلس جت

4546- 4547

 

55 02

30 04

30 05

50 07

ارومیه – استانبول - ارومیه

آتا

6609- 6610

B 737

00 15

00 16

00 17

50 20