اشیا گمشده اشیا گمشده

در مورد پیگیری اشیا گمشده مسافرین عزیز می توانند در صورت گم کردن اشیاء در محوطه فرودگاه و گیت  ورودی با واحد  پلیس فرودگاه با داخلی  249 و در صورت گم شدن اشیاء در سالن پرواز و ترانزیت با واحد مدیریت ترمینال با  داخلی 232  و در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما به جا مانده باشند با دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه  تماس یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص مسافرین عزیز می توانند با واحد مدیریت ترمینال با شماره تلفن 044-32777766 داخلی 232تماس حاصل بفرمایند.