نمایش محتوا نمایش محتوا

 

توصیه های گذرنامه

 

  •  کسانی که کارت پایان خدمات خود را اخیراً هوشمند نموده اند و به اداره گذرنامه مراجعه ننموده اند می بایست قبل از پرواز جهت ثبت اجازه خروج سبز به اداره گذرنامه استان مراجعه فرمایند.
  •  زائرینی که دارای مشکل ممنوع الخروجی می باشند و یا به هر عنوان دارای مشکل خروج از کشور هستند می بایست قبل از سفر به اداره گذرنامه استان مراجعه و نسبت به حل مشکل خود اقدام نمایند و در غیر این صورت از سفر باز خواهند ماند.
  •  گذرنامه سند هویتی هر فردی می باشد لذا در حفظ و نگهداری آن نهایت دقت را داشته باشید
  •  ا ز هر گونه واگذاری گذرنامه به افراد غیر و افراد فاقد صلاحیتلازم خودداری نمایید
  •  در صورت مفقودی گذرنامه در خارج از کشوربا هماهنگی مدیران کاروان به مسئولین کنسولی معرفی شده مراجعه فرمایید