واحد های ارائه دهنده خدمات واحد های ارائه دهنده خدمات

امكانات و خدمات ذيل براي رفاه حال مسافرين و زائرين محترم در فرودگاه ارومیه  موجود است .