واحد های ارائه دهنده خدمات واحد های ارائه دهنده خدمات

 

واحدهاي ارائه دهنده خدمات به شرکتهای هواپیمایی وظايف هر يك به تفكيك به شرح زير مي‌باشد

 

اداره‌كل مراقبت پرواز

1-كنترل و تامين بي‌خطري پرواز هواپيماها در فضاي كشور. باندها و تاكسي‌‌وي‌هاي فرودگاه‌ها و   برقراري نظم و ترتيب و تسريع در پرواز آنها براساس دستورالعمل‌هاي صادره از سازمان هواپيمايي كشوري

2-بررسي و اصلاح طرح‌هاي پرواز هواپيماها(قبل از پرواز و حين پرواز) و دستورالعمل‌هاي مربوط به تقرب پرواز و نشست و برخاست هواپيماها با تصويب سازمان هواپيمايي كشوري

3-نظارت بر نحوه ارائه خدمات كنترل نشست و حراست در محدوده فرودگاه‌ها و سطوح پروازي براساس دستورالعمل‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري

4-ارائه خدمات مراقبت پرواز به فرودگاه‌هاي غير تحت پوشش شركت و متقاضيان خارجي در قالب ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري

5-پيش‌بيني احتياجات آتي از نظر توسعه فضاي قابل كنترل كشور و پيش‌بيني وسايل ناوبري و ارتباطي مورد نياز با تصويب سازمان هواپيمايي كشوري

6-همكاري با سازمان هواپيمايي كشوري در مورد تعيين و اعلام مناطق خطر، ممنوعه، محدوده و احتياط(به‌طور دائم يا موقت) به‌منظور كسب اطمينان از سلامت پرواز هواپيماها

7-تهيه طرح ايجاد راه‌هاي هوايي و فضاهاي كنترل شده، ارزيابي وضع موجود راه‌ها و مناطق پروازي، موقعيت دستگاه‌هاي ناوبري و ارتباطي، نقشه‌هاي هوانوردي با هماهنگي ساير واحدهاي ذيربط جهت تصويب سازمان هواپيمايي كشوري

8-کنترل ورود و خروج هواپيماها در قلمرو هوايي كشور براساس مجوزهاي صادره از سازمان هواپيمايي كشوري

9-(AIP) صدور اعلاميه‌هاي هوانوردي و تهيه تكميل و توزيع اسناد مربوطه از قبيل نشريه اطلاعات هوانوردي

10-تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و مقررات پروازي، هماهنگي بين واحدهاي مراقبت پرواز، دستورالعمل‌هاي اضطراري، هماهنگي نظامي و كشوري، دستورالعمل‌هاي محلي(Latcl) جهت تصويب سازمان هواپيمايي كشوري

11-مساحي نقاط سيستم‌هاي ناوبري، نظارتي، موانع و عوامل ميدان پرواز

12-تشكيل ستادهاي اصلي و فرعي تجسس و نجات در فرودگاه‌ها براساس طرح‌ها و دستورالعمل‌‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري

13-همكاري با كميته بررسي سوانح هوايي

14-بررسي و گزارش به‌موقع رويدادهاي هوايي در كشور به مراجع ذيربط

15-كنترل و حصول اطمينان مستمر از شرايط سطوح پروازي جهت انجام پروازها

16-هدايت هواپيماها روي سطوح پروازي فرودگاهها و تنظيم استقرار و پارك آنها در موقعيت هاي مناسب

17-ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاريابي و سرمايه‌گذاري

18-انجام ساير امور محوله

اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی

1-مخابره پيام‌هاي مربوط به سلامتي پرواز در كشور از طريق مدارهاي موجود و شبكه جهاني به كليه فرودگاه‌هاي داخلي و خارجي براساس مسئوليت‌ها و قراردادهاي بين‌المللي و دستورالعمل‌هاي سازمان هواپيمايي كشوری

2- تهيه مجموعه گزارشات جوي و پروازي فرودگاه‌هاي منطقه خاورميانه به عنوان مركز اصلي و مخابره آنها به ايستگاه‌هاي انشعاب مطابق مقررات روبكس بين‌المللي و دستورالعمل‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري و با استفاده از امكانات دولتي يا غيردولتي

3-ايجاد ارتباط از طريق تلكس، ماهواره و شركت مخابرات با مشتركين بين‌المللي جهت مبادله پيام‌هاي ضروري شركت و سازمان هواپيمايي كشوري و ساير متقاضيان

4-ارتباط با شبكه بين‌المللي سيتا براي دريافت و ارسال مطالب مربوط به شركت‌هاي هواپيمايي

5-كنترل تلگرافات داخلي و بين‌المللي از نظر ارسال صحيح و به موقع آن و حفظ سوابق براي مراجعات بعدي

6-ارائه خدمات مخابرات هوانوردی و ارتباطات دیتایی به فرودگاه‌هاي غير تحت پوشش شركت و متقاضيان خارجي در قالب ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري

7-طراحی، پیاده‌سازی، اجرا، نظارت، ارائه مشاوره و سیاستگذاری در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات هوانوردی

8-طراحی، پیاده‌سازی، اجرا، نظارت، ارائه مشاوره و سیاستگذاری در حوزه سامانه‌های جامع ستادی، فرودگاهی و هوانوردی

9-طراحی، پیاده‌سازی، اجرا، نظارت، ارائه مشاوره و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت‌ها و ارتباطات هوانوردی و فرودگاهی

10-سیاستگذاری و تدوین نظام یکپارچه معماری سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات هوانوردی

11-برنامه‌ریزی، کنترل پروژه و مدیریت بودجه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هوانوردی

12-استانداردسازی اقلام و شاخص‌های آماری، ساماندهی، یکپارچه سازی و تحلیل داده‌ها و تدوین نشریات آماری هوانوردی و فرودگاهی

13-برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک

14-راهبری و هماهنگی در جهت ایجاد زیرساخت و سامانه‌های نرم‌افزاری بین سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط با حوزه هوانوردی

15-توسعه، نگهداری و پشتیبانی در حوزه اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی به‌صورت عملیات شبانه‌روزی

اداره كل ارتباطات و ناوبري

1- انجام عمليات اجرايي نصب، تعميرات و نگهداري كليه سيستم‌هاي الكترونيكي، ضبط صوت‌ها، پخش هوا و ارتباط هوانوردي و سيستم‌هاي كمك ناوبري و راداري در فرودگاه‌ها براساس دستورالعمل‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري و با استفاده از امكانات دولتي و يا غيردولتي

2-تعمير و كاليبره كردن وسايل و تجهيزات ارتباطي و كمك ناوبري فرودگاهي در كليه فرودگاه‌ها و ايستگاه‌هاي ناوبري براساس دستورالعمل‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري و با استفاده از امكانات دولتي و يا غير دولتي

3-ارائه خدمات ارتباطات و ناوبري و مخابراتي به فرودگاه‌هاي غير تحت پوشش شركت و متقاضيان خارجي در قالب ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري

4-بررسي و ارائه روش‌هاي نگهداري سيستم‌هاي ارتباطي، ناوبري، رادار و ديگر سيستم‌هاي هواپيمايي جهت بهبود كار سيستم‌ها

5-بررسي در انتخاب محل ايستگاه‌هاي ناوبري، رادار و ارتباطي با توجه به مقررات مصوب و سياست‌هاي سازمان هواپيمايي كشور

6-تهيه و تاييد مشخصات فني پروژه‌هاي تجهيزاتي و يا قراردادهاي خدماتي

7-مشاركت در بررسي و تاييد فني پيمانكاران و مشاوران ذيصلاح و نظارت فني طي مراحل انجام خدمات و يا ساخت و تاييد فني در هنگام تحويل عملياتي پروژه هاي تجهيزاتي فرودگاه‌هاي كشور برابر قوانين و مقررات و استانداردهاي مصوب

8-تعيين محل و نصب آنتن‌ها و دكل‌هاي مورد نياز با توجه به زواياي پخش هر يك برحسب ضرورت

9-انجام امور مانيتورينگ دستگاه‌هاي ناوبري و ارتباطي فرودگاه‌ها و همچنين تشخيص فركانس‌هاي    مزاحم و اقدام جهت رفع آنها با توجه به مقررات مربوطه و با استفاده از امكانت داخلي و يا خارجي

10-مطالعه و آشنايي مستمر با رويدادهاي فني و تكنولوژيكي و الكترونيكي و تهيه طرح‌ها و پروژه‌هاي ارتباطي و ناوبري برابر مقررات مصوب دستورالعمل‌‌هاي سازمان هواپيمايي كشور

11- بازرسي دستگاه‌هاي ارتباطي و كمك ناوبري به‌منظور بررسي سنجش بازدهي، تعمير و نوسازي آنها با همكاري اداره‌كل مراقبت پرواز و با استفاده از امكانات دولتي و يا غيردولتي - پيش‌بيني قطعات و لوازم يدكي و ساير وسايل مورد نياز با هماهنگي مديريت تداركات

12-ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاريابي و سرمايه‌گذاري

13-انجام ساير امور محوله

اداره كل تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي

 به عنوان يكي از مهمترین و اثرگذارترین واحدهای سازماني ستادی شركت مادر تخصصي فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شمار می آید كه به لحاظ ساختار سازماني زير نظر معاونت عمليات فرودگاهي، انجام وظيفه مي نمايد.

اساساً فعاليت عمده و حدود وظایف اصلي اين اداره كل در دو بخش تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی متمرکز بوده که به عنوان نمونه می توان به طراحي، برنامه ريزي، راه اندازي و نصب سيستم هاي روشنائي باند، علائم سطوح پروازي، تامين برق اضطراري، سرمايشی و گرمايشی، تجهيزات ترمينالي، پل هاي هوايي (Jet bridge or Air bridge)، برف روبي و رفع اثر لاستيك هواپيما از سطح باند، آماده نگهداشتن باند پروازي در طول سال جهت نشست و برخاست وسایل پرنده، خط كشي تخصصي باندهاي پروازی بمنظور راهنمایی بصري خلبان ها جهت ایمنی بیشتر نشست و برخاست هواپيماها و نیز تدوين مقررات، دستورالعمل ها، رویه هاي قانونی بمنظور ارتقاء سطح استاندارهای عملیاتی مبتنی بر 14 & 9 ANEX و ارائه آموزش های لازم و تربیت مدیران ترمینالها و کارکنان فنی اشاره کرد

بطور كلي ماموريت و اهداف اصلي اداره كل تسهيلات وتجهيزات فرودگاهي عبارت است از:

1-ایفای نقش مرکز پشتيباني فني فرودگاههاي كشور

2-فرآهم آوردن زمينه توسعه فني شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بطوريكه نيازهاي فني فرودگاههاي كشور را پوشش دهد و از نظر اقتصادي مقرون بصرفه باشد.

3-ارتقاء سيستم عملكرد فني شركت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران بطوريكه سطح بالاي ايمني و همزمان سطح سرويس مناسب و قابل اطمينان را براي كاربران به همراه داشته باشد.

4-كاهش هزينه های خريد، تعمير و نگهداری تجهيزات و تاسيسات مربوطه و صرفه جويي در هزينه های نهايي فرودگاه ها.

5-تدوین راهبرد و راهنمایی بلند مدت جهت توسعه فني فرودگاه های کشور از طريق استانداردسازی فعالیتهای فني.

6-توسعه و تجهيز متناسب امکانات فرودگاهی از طريق تعیین معیارهای توسعه و بهسازی فرودگاهی.

7-استفاده بهينه از فناورى‏هاى روز، كاهش نيروي انساني فني در فرودگاهها و اصلاح نظام ادارى تشكيلات فني.

اداره کل ایمنی و هدایت زمینی هواپیما :

الف ) مطابق با مندرجات انكس 14:

1-     عمليات نجات و اطفاء حريق

2-  مشاركت در تهيه طرح اضطراري فرودگاه

3-  مشاركت ونظارت جابجايي هواپيماي سانحه ديده

4-  نظارت بر نگهداري نگهداري و تعميرات تجهيزات آتش نشاني و نجات

5-  کاهش خطر ناشي از برخورد پرندگان با هواپيما

6-  مشاركت مديريت پاركينگ هواپيما

7-  ارائه خدمات زميني به هواپيما