نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

شعبات بانک(فرودگاه اروميه)

 بانک ملی  شعبه ی فرودگاه ارومیه در سالن ترمینال  داخلی با ایجاد شعبه اقدام به ارائه خدمات بانکی به مردم ، مسافران و  پرسنل در ساعات اداری نموده است .

همچنین باجه بانک ملی به منظور خدمات ارزی به مسافرین پروازهای خارجی در سالن ترانزیت پروازهای خارجی  واقع است 

دستگاههای خود پردازهای بانک ملی ، پاسارگاد، ملت وقوامین  در سالن داخلی   جهت استفاده مسافرین محترم وجود دارد.