ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

00:40

آتاTBZ5677

تهران

تاخیر

08:05

قشمQSM1277

تهران

طبق برنامه

18:20

آتاTBZ5680

تهران

طبق برنامه

21:30

آسمانIRC858

تهران

طبق برنامه

21:55

ایران ایرIRA277

تهران

طبق برنامه

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

دیدار مردمی دیدار مردمی

        

شعار سال شعار سال

گزارش تصویری گزارش تصویری

اخبار فرودگاه
۱ تير ۱۳۹۸

سامانه هاي کمک ناوبري فرودگاههاي استان آذربايجان غربي با موفقيت وارسي شدند

وارسي پروازي سامانه کمک ناوبريVOR /DME &DVOR/DME) )فرودگاههاي اروميه،خوي و ماکو

توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با موفقيت انجام شد
۱ تير ۱۳۹۸

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري و تعميرات تاسيسات حرارتي برودتي فرودگاه بين المللي اروميه

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري تاسيسات حرارتي برودتي فرودگاه بين المللي اروميه به شماره 2438 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اعزام بيش از 3200 زاير خانه خدا از فرودگاه اروميه

مديرکل فرودگاه هاي آذربايجان غربي از اعزام 3226 زاير و عوامل پروازي از فرودگاه اروميه به سرزمين وحي خبر داد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

برگزاري دوره آموزشي " انکس 14 مقدماتي" در فرودگاه اروميه

يک دوره آموزشي با عنوان " انکس 14 مقدماتي اداره تسهيلات " در فرودگاه اروميه برگزار گرديد.