ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

08:55

ایران ایرIRA3407

تهران

نشست پایان دریافت بار

18:55

آسمانIRC858

تهران

نشست پایان دریافت بار

12:50

قشمQSM1277

تهران

طبق برنامه

14:30

تابانTBN6343

مشهد

طبق برنامه

19:10

آسمانIRC858

تهران

باطل شد

نوروز 98 نوروز 98

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

شعار سال شعار سال

گزارش تصویری گزارش تصویری

دیدار مردمی دیدار مردمی

اخبار فرودگاه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

برقراري پرواز مشهد – اروميه –مشهد در آستانه نوروز از فرودگاه اروميه

مديرکل فرودگاههاي آذربايجان غربي از برقراري پروازهاي مشهد- اروميه – مشهد از فرودگاه اروميه خبر داد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آراستن سفره هفت سين در ترمينال فرودگاه اروميه

ترمينال پروازي فرودگاه اروميه با آراستن سفره هفت سين به استقبال بهار رفت
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

فلايت چک سامانه هاي کمک ناوبري فرودگاه اروميه انجام شد

در آستانه نوروز سامانه هاي کمک ناوبري فرودگاه اروميه با وارسي و صحت عملکرد آنها تاييد شد.
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

اولين پرواز نوروزي از فرودگاه اروميه انجام شد

اولين پرواز نوروزي در مسير اروميه –بغداد از فرودگاه اروميه انجام شد