خبر خبر

اطلاعيه تاخير در زمان ورود اولين پرواز حج تمتع فرودگاه اروميه
تاخير در ورود پرواز حج شماره 5852

به اطلاع  می رساند:برابر اعلام شرکت هواپیمایی سعودی  اولین  پروازحج  تمتع به  شماره پرواز 5852 که قرار بود

ساعت4:50دقیقه بامداد پنج شنبه 8 شهریور  در فرودگاه ارومیه به زمین بنشیند با 7:45  دقیقه  تاخیر در ساعت 12:35 دقیقه

ظهر روز پنج شنبه 8 شهریور  در فرودگاه ارومیه به زمین خواهد نشست.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد