خبر خبر

پروازهاي فرودگاه اروميه برقرار است
عليرغم بارش برف پروازها به قرار خود باقي است

به گزارش روابطعمومی فرودگاههای استان آذربایجان غربی ،علیرغم شروع  بارندگی از شامگاه گذشته  2 اردیبهشت و بارش برف از صبح امروز در شهر ارومیه ،فرودگاه ارومیه کاملا عملیاتی است  و پروازهای طرف صبح  از این فرودگاه طبق برنامه انجام شده است و پرواز شماره 5678 شرکت هواپیمایی آتا ساعت 6  ارومیه را به مقصد مهرآباد ترک کرد

گفتنی است:اکنون بارندگی بصورت خفیف ادامه دارد  و با این وجود  این فرودگاه  آماده انجام  پروازهای بعد از ظهر خود شامل چهار پرواز ورودی و سه پرواز خروجی است 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد