خبر خبر

اتمام بهسازي سيستم هاي کمک ناوبري بصري فرودگاه اروميه
مدير کل فرودگاههاي آذربايجان غربي ، از اتمام بهسازي سيستم هاي کمک ناوبري بصري فرودگاه اروميه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای آذربایجان غربی؛محمد علی نائل قراملکی مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی ،ضمن اعلام این خبر افزود:این عملیات  در راستای نوسازی و بروز رسانی تجهیزات کمک بصری فرودگاه انجام پذیرفته است و در این پروژه اقداماتی شامل: تعویض کابل کشی و اتصالات چراغهای Twyفرودگاه، بهسازی منهول ها و هند هول گذاری در سیستم های Rwy،Twy،THR,TPD,PAPI؛ SWY تعویض کابل‌های ثانویه و اتصالات مربوطه و کلیه چراغهای سیستم Turn pad03&21 جابجایی تجهیزات سیستم Twyاز پست روشنایی باند قدیم به پست جدید  و راه اندازی و اتصال به برج مراقبت، تعویض کابل‌های سیستم PAPIباندهای03و21و اتصالات مربوطه صورت گرفته است.

 

وی هدف از اجرای این پروژه را بالابردن ضریب و قابلیت اطمینان سیستم های روشنایی سطوح پروازی و بالا بردن سطح ایمنی تجهیزات و جلوگیری از بوجود آمدن ایرادات سیستمی و سخت افزاری عنوان کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد